Дозиращи системи

Видове

Описание

Предлагаме дозиращи системи за мастербачи и адитиви, включително твърди, течни и прахообразни; за регранулат и млянка; блендери.

Волуметрични дозатори

Гравиметрични дозатори

Оптометрично дозиране

Софтуер

Приложими индустрии

Партньори