Лабораторно оборудване

Видове

АМЗ е официален представител на:

C.E.A.S.T. (Италия) - www.ceast.com, част от ITW INSTRON (Англия) - лабораторни апарати за пластмасовата индустрия;

Q-LAB (Великобритания, САЩ) - www.q-lab.com - изпитателни камери за симулиране на климатичното влияние, ксенокамери (UV лъчение, влажност, високи температури, соленост);

Climats (Франция) - www.climats-tec.com - изпитателни климатични камери, симулиращи различни природни условия, както и динамични промени в голям температурен диапазон (тестване на термични шокови въздействия); влияние на инфрачервените лъчи; камери за корозионни тестове, сушилни, камери за биотестове, камери за тестване на взривоопасни вещества и др.;

TLS TechLabSystems (Испания) - www.techlabsystems.com - пълна гама уреди, апарати и инструменти за тестване на картон, хартия и велпапе;

Rhopoint Instruments / Hanatek Instruments (Великобритания) - www.rhopointinstruments.com , www.hanatekinstruments.com - уреди за измерване на блясък, гланц и мътност, тестващо оборудване за пакетиращата индустрия;

Devotrans (Турция) - www.devotrans.com - широка гама апарати за якостни изпитвания и качествен контрол на пластмаси, каучук, хартия, картон, метали, кожи, обувки, тръби и др.

АМЗ е търговски партньор на Konica Minolta в областта на измервателната техника (уреди за определяне на цвят и гланц, измерване на светлина, 3D дигитайзери и други).

Моля, свържете се с нас, ако търсите:

-  лабораторна апаратура за тестване на физико-механични, реологични, термични и електрически  характеристики и свойства на пластмасите
-  машини за изрязване на образци
-  апарати за тестване на якост при удар (по IZOD, Charpy, DYNSTAT) и якост на удар при опън (по ISO, ASTM и др.)
-  апарати за тестване на якост при удар при ниски температури (от -50°С до +20°С) или при разнообразни постоянни температури (от -70°С до +100°С)
-  апарати за тестване якостта на фолиа, ламинати, хартии, мрежи и други подобни чрез падащо тяло
-  апарати за тестване на тръби (по ISO 3127, АSTM, DIN, BS) с диаметър от 40 мм до 500 мм.
-  уреди за измерване на якост при скъсване (махало на Elmendorf)
-  уреди за измерване на еластични модули и други физико-механични  характеристики
-  апарати за тестване на динамична умора
-  апарати за определяне на границата на провлачване на пластмасите при различни температури или различни механични натоварвания
-  уреди за измерване на плътност
-  уред за определяне температурата на размекване (с диапазон: от +30°С до +300°С)
-  най-разнообразни и надстройващи се уреди за определяне индекса на стопилката
-  разнообразни капилярни реометри, използвани както за качествен контрол, така и за научни и развойни цели
-  уреди за определяне на температурното провисване на термопластични проби (по Vicat)
-  дилатометри
-  разнообразни уреди и апарати за извършване на различни термични тестове, определяне на топлопроводимост, и др.
-  апарати за измерване на термичното спояване на фолио (адхезията)
-  апарат за определяне на количеството на саждите (Carbon Black) в полимерите чрез пиролиза
-  разнообразни апарати за извършване на електрически измервания и тестове, напр. за определяне на диелектрическата якост, устойчивостта на електроизолационните материали на високоволтова дъга, тестове за горимост
-  тераомметри
-  Schering bridge
-  апарати за тестване на запалимост и горимост; определяне на кислородния и температурния индекс, пламната температура и температурата н а възпламеняване
-  камери за симулиране на климатичното влияние (UV лъчение, влажност, високи температури)
-  термокамери за тестове за топлинно състаряване на полимерни образци
-  сушилни
-  димни камери за определяне плътността на дима при горене на полимерите
-  уреди за определяне на цвят и гланц (блясък), мътност
и други.

Описание

АМЗ доставя, инсталира и поддържа лабораторна апаратура, машини и инструменти за измервания, изпитания и контрол на качеството в химическата индустрия, производството на пластмасови изделия, лакове и бои, машиностроенето, производството на хартия, картон и велпапе, опаковъчната индустрия и строителството.

/Лабораторно оборудване/8.jpg

 

Партньори