„АМЗ“ ООД С НОВ АДРЕС

„АМЗ“ ООД С НОВ АДРЕС

От 1 май 2012 година офисът на АМЗ се премества на ново място:

София 1618, бул. „Цар Борис III“ 136 Б, етаж 1.

Телефоните и имейл адресите ни не се променят.

Не се променя и адресът ни по данъчна регистрация.

Сподели в социалните мрежи: