Алуминиеви оксиди и хидроксиди

Описание

Алуминиеви оксиди

Предлагаме богата гама от различни видове алуминиеви оксиди със специфична плътност от 0,5 до 230 м2/гр, от ниско до близо стопроцентово съдържание на алфа-алуминиев оксид, млени и с ниско съдържание на натриев оксид. Основното им приложение е за производство на:
– бял, червен и розов корунд;
– тубуларен алуминиев оксид;
– глазури и фрити;
– стъкло;
– санитарен порцелан;
– техническа керамика;
– огнеупорни материали;
– полиращи и абразивни материали;
– калцинирани алуминиеви оксиди;
– млени алуминиеви оксиди;
– реактивни алуминиеви оксиди;
– полиращи алуминиеви оксиди.

 

Алуминиеви Хидроксиди

Предлагаме богата гама от алуминиеви хидроксиди с различна едрина, белота и съдържание на влага.
Основното им приложение е за производство на:
– синтетичен зеолит;
– алуминиев сулфат, хлорид, криолит и алуминати;
– стъкло, керамика и негорими материали;
– други химически продукти.


– Млени с оптимизиран вискозитет и преципитати 

Всички алуминиеви хидроксиди от тази група са с белота над 90%. Основното им приложение е като безвредни за околната среда негорими пълнители при производството на:
– изолации за кабели;
– еластомери;
– PVC  и полиуретан;
– полиестерни смоли;
– епоксидни смоли;
– термопластмаси;
– водни дисперсии;
– хартия;
– бои.

Приложими индустрии

Партньори